Public Relations (PR)

Kategória: Tudástár
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Public Relations (PR) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Pr-cikknek azokat a publikációkat nevezi a public relations (PR) szakma és általánosságban a szervezeti kommunikáció, amelyek a cégtől, vállalkozástól, szervezettől a sajtó számára közvetített, hírértékűvé alakított üzenetekből készülnek és a közzétetelük nem kerül pénzbe. Hazánkbam annyiban különbözik a helyzet, hogy a pr-cikkekért a legtöbb esetben fizetni kell a közzétevő médium felé.
A pr-cikk mint szervezeti kommunikációs műfaj és módszer nagy előnye, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kommunikációt testesít meg. Célja az egyének, szervezetek és környezetük közötti megértés és bizalom építése, fenntartása.
A „pr-cikk” fogalma évtizedek óta jelen van a hazai médiában. A köznapi jelentése megegyezik a „fizetett cikkel”, illetve az elektronikus médiában a fizetett műsorral. Lényegében azonban szöveges reklám, az elektronikus médiában reklámriport, rekláminterjú formájában jelenik meg.
Fontos hangsúlyozni, hogy a sok esetben meglehetősen alacsony színvonalú, fizetett u.n. PR cikkeknek nem sok köze van a valódi Public Relations-höz, hisz ez a szakma sokkal szofisztikáltabb annál, hogy helyettesíthető legyen összetákolt direk reklám tartalmakkal.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége már 1997-ben fellépett ez ellen a jelenség ellen. Állásfoglalásában ezt írta: „A hazánkban jelenleg meglévő gyakorlatot a MÚOSZ elítéli. A pr-cikkek megjelentetésének hazai gyakorlatát az újságolvasók, a tévénézők és a rádióhallgatók becsapásának tekintjük.” Jelen ajánlást elfogadta a MÚOSZ Kommunikációs és PR Szakosztálya 1997. március 1-én tartott Szakosztályülése.
Egyre több kisebb-nagyobb cég, szervezet azonban a mindennapok gyakorlatává tette a többnyire e-mail körüzetekben közreadott sajtóközleményeket, melyek a legtöbb esetben azonban a komolyabb médiák ingerküszöbét nem éreik el, hiszen nem rendelkeznek a nagy közönség számára igazán érdekfeszítő információkkal. Vannak persze pozitív példák is. Egyre gyakrabban találkozni olyan felmérésekkel, statisztikákkal, kutatási eredményekkel, melyeket az adott cég, szervezet végeztet vagy készít el (fogyasztói szokások, közvéleméykutatások, statisztikák, stb.), melyek már nagyobb olvasó, látogatótábor érdeklődésére is számot tarthatnak és országos médiák is átveszik a tartalmakat, információkat.

A pr-cikk megjelentetésének céljai

  • megismertetni az adott céget, szervezetet és tevékenységét, újdonságait, híreit a közönséggel
  • megváltoztatni a célcsoportoknak a cégről, szervezetről alkotott képét, véleményét, megítélését természetesen keddvezőbb irányba
  • esetleges későbbi érdeklődés felkeltése a cég, szervezet iránt

Az alábbiakban a PR, public relations témakörben elmélyülni szándékozóknak a témában íródott szakdolgozatok listáját adjuk közre. Köszönet érte Szűcs Csabának!
A szakdolgozat válogatás az élet szinte valamennyi területét lefedi és hasznos inspirációkat adhat azon cégeknek, szervezeteknek, akik igénybe szeretnék venni a public relations eszköztárát, módszereit, arculatuk építéséhez.

Színház, marketing, PR a Békés Megyei Jókai Színház public relations tevékenysége (2009 | pdf)

A Pannonhalmi Főapátság arculata, kommunikációs- és PR-tevékenysége, turizmusa (2009 | pdf)

A blogok szerepe a PR-ben (2009 | pdf)

Szervezeti PR munka eredménye az egyesületi folyóirat bemutatásán keresztül (2009 | pdf)

A víziközmű-szolgáltatók public relations tevékenysége (2009 | pdf)

A MÁV Zrt. image-építése a Kommunikációs Igazgatóság szervezésében (2009 | pdf)

A nonprofit PR elmélete és gyakorlata (2009 | pdf)

A zöld civil szervezetek kommunikációja (2009 | pdf)

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szervezeti kultúra változása (2009 | doc)

Pr a közoktatásban Az egri, Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola pr tevékenységének bemutatása (2008 | pdf)

PR az egészségügyben – a Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok CSR tevékenysége az egészségügy területén (2008 | pdf)

Egyház és média a PR tükrében, a Magyar Katolikus Rádió tevékenységének bemutatása (2007 | pdf)

A civil szervezetek kommunikációjának bemutatása az Egy csepp figyelem Alapítvány esettanulmánya alapján (2007 | pdf)

Marketing és pr tevékenység vizsgálata az óvodákban (2006 | pdf)

Non-profit pr rendezvény lebonyolítása (2006 | pdf | részlet)

Mi köne, ha volna? Azaz egy civil szervezet pr stratégiája (2006 | pdf)

A pr és a reklám hatása a Kiskun Autósiskola tevékenységére (2006 | doc)

Közszolgálatban – PR tanulmány a berlini köztisztasági vállalat arculatépítő kampányáról (2006 | pdf)

PR tevékenység szerepe a kisebbségi önkormányzatoknál (2006 | pdf)

Esküvő, mint PR eszköz, avagy a családi rendezvény sikeressége miként hat a személyes és szervezeti imagere? (2006 | pdf)

A CRM és a PR elméleti és gyakorlati összefüggései (2006 | pdf)

Belső PR és humánpolitika (2005 | pdf)

Corporate Identity és a Westend City Center egyedi vállalati arculata (2004 | pdf)

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság belső kommunikációja (2003 | doc)

Érdekérvényesítő szervezeti stratégiák (2003 | pdf)

Sztrárimázs formálódása Magyarországon napjainkban (2003 | pdf)

A politikai kommunikáció hazai kultúrája (2003 | pdf)

Dohány – PR / Kommunikáció és érdekérvényesítés a dohányvertikumban (2003 | pdf)

Image-kommunikáció – A Volkswagen image-stratégiája (2003 | pdf)

Az integrált kommunikáció megvalósulása az Ericsson Magyarországnál (2003 | pdf)

A kommunikációs tanácsadás (A magyar és a holland gyakorlat) (2003 | pdf)

Közművelődési könyvtárak szerepe az Európai Unióban, a magyar könyvtárakra váró kihívások az integráció kapcsán, különös tekintettel az intézmények pr – és marketingtevékenységére (2003 | pdf)

A Magyarország-i területfejlesztés és annak kommunikációs lehetőségei az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében (2003 | pdf)

A Kastélyhotel Sasvár PR tevékenysége (2003 | pdf)

Finnország csatlakozása az Európai Unióhoz, különös tekintettel a kommunikációs stratégia, regionális politika és az Északi Együttműködés kérdéseire (2003 | pdf)

Sziget fesztivál image alakulása (2003 | pdf)

Vállalati sajtókapcsolatok elvben és gyakorlatban (2003 | pdf)

Egy multinacionális vállalat corporate PR tevékenységének lokalizálása a leányvállalatnál (2003 | pdf)

Város-imázsfejlesztési modell Magyarországon Jászberény példáján / Elemzés és stratégia (2002 | a Scribden)

PR az interneten Javaslatok egy építőipari vállalat honlapjának fejlesztésére (1999 | html)

Public relations a Miskolci Nemzeti Színházban (1993 | html)

Találat: 4305