• Kidolgozzuk és célba juttatjuk az üzeneteket, legyen bárhol is a célcsoport ...
 • Akár akarjuk, akár nem, vevőink, partnereink véleményt formálnak rólunk ...
 • Száz idézet helyett egy eredeti megoldás ...

Public Relations (PR)

Kategória: Szolgáltatások
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)
Public Relations (PR) - 5.0 out of 5 based on 8 votes

A Public Relations a hírnév építését szolgálja. A PR a hírnevet, egy cég megítélését építi, gondozza azzal a céllal, hogy megértést, szimpátiát és támogatást szerezzen és befolyásolja a  közvéleményt, annak viselkedését, kommunikációs kapcsolatokat alakítson ki a társadalommal és a piac szereplőivel.

Akár akarjuk, akár nem, vevőink, tulajdonosaink, minden egyes partnerünk véleményt formál rólunk. A PR segítségével tudatosan magunk alakíthatjuk ki ezt a rólunk alkotott képet. A PR tehát olyasmi, mint a profi reklám, reklámköltségek nélkül. Metódus, amivel bemutatjuk, kik is vagyunk.

Röviden, egyszerűen kidolgozzuk és célba juttatjuk az üzeneteket összetett célcsoport esetén is.

A megfelelő csatornán: legyen az gerilla akció, lobbi, rádiós vagy televíziós megjelenések, internetes akciók- minden közegben otthonosan mozgunk.

Public Relations (PR) szolgáltatásaink:

 • PR tanácsadás
 • PR stratégia
 • PR kommunikáció
 • PR marketing
 • Teljeskörű vállalati kommunikáció
 • Belső kommunikáció
 • Média- és kommunikációs analízis, tanácsadás (stratégiai marketing audit)
 • Kommunikációs események szervezése
 • Public Affairs, lobbi
 • Gerilla kampányok tervezése, lebonyolítása
 • Stratégiai tervezés
 • Marketingkommunikáció
 • Médiakapcsolatok kezelése
 • Kríziskommunikáció
 • Médiakapcsolatok
 • Közösségi média szolgáltatások
 • Sajtóközlemények, bejelentések
 • Sajtótájékoztatók, kerekasztalok szervezése

 

A public relations (ejtsd: [ˌpʌblɪk rɪˈleɪʃənz]; rövidítve pr, ill. péer[1]) tevékenység tervszerű és tartós erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete között a vélemény és a viselkedés befolyásolásával kölcsönös megértést, jóakaratot (goodwill) és támogatást építsen és tartson fenn.

A public relations (PR) fogalma

Az emberek a különböző társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális stb. funkcióik ellátására szervezeteket hoznak létre. Ezek lehetnek: profitorientált, nem profitorientált, kormányzati/államigazgatási szervezetek. Egy szervezet környezetével kialakított viszonya lehet pozitív és negatív is. De mindkét esetben tudatosan fejleszthető. Pozitív a viszony, ha a szervezet teljesítményét környezete elismeri, értékeli, pozitívan minősíti (vásárolja termékeit, igényli szolgáltatásait, voksol képviselőjére, stb.). Ekkor a szervezetben bíznak, elfogadják hibáit, stb., hírneve pozitív. Negatív a viszony, ha mindennek pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. A környezet nem ismeri el, nem értékeli a szervezet teljesítményét (nem veszi termékeit, nem szavaz rá, elutasítja vagy közömbös). A public relations a hírnévről szól. A PR a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen és befolyásolja a véleményt és a viselkedést, kommunikációs kapcsolatokat alakítson.
Alternatív meghatározások

Kölcsönös előnyökön alapuló kommunikáció és kapcsolatok tudatos szervezése, melynek célja az egyének, szervezetek és környezetük közötti megértés, valamint a bizalom megteremtése, fenntartása. (A Magyar Public Relations Szövetség definíciója szerint)
A CERP, az Európai Public Relations Konföderáció által ajánlott meghatározás: A public relations a kommunikáció tudatos szervezése. A public relations menedzsmenti, irányítási tevékenység. A public relations célja elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján. (A meghatározás szerzője: Barát Tamás, a CERP Alelnöke)
A public relations az a tudományterület, amely a hírnevet gondozza.
A public relations, mindig a hosszú távú stratégia alapja, így egyedi vállalati, vagy ismert személyiség történetének az építése is egyben. Ezek a történetek biztosítják, ugyanis elsősorban a megértést és segítik a média megjelenést.

A public relations (PR) Szakterületei

 • Vállalati kommunikáció (Corporate PR)
 • Belső kommunikáció (Internal PR)
 • Public Affairs
 • Lobbi
 • Marketing kommunikáció
 • Hírnév menedzsment
 • Sajtókapcsolatok (Media Relations)
 • Kríziskommunikáció (Crisis communications management)
 • Eseményszervezés (Event management)
 • Támogatás (A szervezet szakmai profiljához illő szponzoráció, adományozás)

A public relations (PR) céljai

 • maga az adott szervezet és tevékenységének megismertetése a "közönséggel"
 • a hírnév menedzselése
 • a bizalom megteremtése és ápolása
 • megváltoztatni a célcsoportoknak a szervezetről alkotott képét (a szervezet szempontjából) kedvezőbb irányba
 • esetleges későbbi vásárlási szándék felkeltése
 • érdekek képviselete
 • (a belső kommunikációban) a lojalitás megteremtése és erősítése

A public relations (PR) feladata

A szervezet és környezete közötti kommunikációs kapcsolatok elemzése, kommunikációs programok szervezése, tervezése és kivitelezése, értékelése.

A public relations (PR) eszközei

 • kutatások
 • sajtókapcsolatok
 • online pr,[3] közösségi média
 • nyomtatványok, hírlevelek
 • filmek, videók
 • konferenciák
 • vendéglátás
 • szponzorálás
 • üzemlátogatás
 • kiállítások, rendezvények

Bogner-lépcső

Az úgynevezett Bogner-lépcső: 1. manipuláció – ingyen reklám 2. információ – mire kíváncsi? 3. kommunikáció – szervezeti és közérdek együtt: párbeszéd 4. konfliktus menedzsment – proaktivitás, imázs-védelem 5. környezeti integráció – beágyazódás a társadalomba

A „PR” szakterületei

Belső PR: A szervezet vezetése és a dolgozók közti kommunikációs kapcsolatok szervezése, a kommunikációs szakemberek együtt működnek a humánpolitika szakembereivel.

Külső PR: Magába foglalja a szervezet teljes külső kommunikációs kapcsolatrendszerét.

Briefing

A Briefing az a dokumentum, amely a munkához szükséges információkat tartalmazza, avagy eligazítás.

A Briefing fajtái: 1. Tender/versenyprezentáció 2. akciómegbízás 3. Eseti megbízás

A Briefing elemei: Az ügyfél neve, a feladat indoka, a feladat célja, a célcsoportok meghatározása, geodemográfiai jellemzők szerint, az akció időzítésének meghatározása, költségkeret meghatározása, a rendelkezésre álló idő

A Briefing fakultatív elemei: Cégtörténet, piaci pozíció, üzletmenet, főbb versenytársak, a kommunikáció hitelét jelentő információk, a kommunikáció hangvétele és stílusa, kötelezendően felhasználandó formai elemek, arculati elemek, szereplők, speciális igények.

A Briefing alternatív elemei: Stratégiai tervek, preferált médiumok, a párhuzamos marketingkommunikációs aktivitás információi.

1. Tender/versenyprezentáció: Jelentős, esetenként éves szintű projektek, a szakmai összeférhetetlenség kizárásával. Tartalmaznia kell a piaci, stratégiai, márka-és céginformációkat.

2. Akciómegbízás: Csak az adott Public Relations akció megtervezéséhez szükséges információt tartalmazza.

3. Eseti megbízás: Az adott akcióba illeszkedő megbízás esetében csupán a legszükségesebb feladatinformációkat kell tartalmaznia.

 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Public_relations

Találat: 10732